Śląscy Samorządowcy zaprezentowali kandydatów do sejmiku w okręgu nr 5 – wybierz regionalnie!

 • 2024-03-26

Śląscy Samorządowcy podczas konferencji prasowej w Nysie 26-go marca 2024 przedstawili główne założenia programu wyborczego. Zdrowie psychiczne, lepszy transport publiczny, bezpieczeństwo energetyczne to część z poruszanych tematów przez kandydatów na radnych do sejmiku z powiatów brzeskiego i nyskiego.

Celem Śląskich Samorządowców jest:

 • ułatwienie dostępu do służby zdrowia, tworzenie  programów prozdrowotnych i przyspieszających wykrywanie chorób
 • zapewnienie miejsc w przedszkolach i szybkiej pomocy rodzinom w problemach wychowawczych i bytowych 
 • budowanie dobrobytu i dobrostanu mieszkańców opolszczyzny poprzez zapewnienie efektywnych źródeł energii
 • pielęgnowanie naturalnych, historycznych, wielokulturowych i gospodarczych atutów regionu oraz ich skuteczna promocja
 • wsparcie finansowe i fachowe dla inicjatyw związanych z renowacją zabytków i dbałością o ład przestrzenny i czystość w miejscowościach 
 • usprawnienie transportu między miejscowościami i  transportu kolejowego na pograniczu polsko-czeskim
 • wzmocnienie kształcenia zawodowego i językowego zgodnie z zapotrzebowaniem na lokalnym rynku pracy, aby przeciwdziałać depopulacji województwa i zachęcać inwestorów do tworzenia zakładów pracy. 

Kandydaci do Sejmiku Województwa Opolskiego z okręgu nr 5 z listy nr 8 Śląscy Samorządowcy przedstawili podczas konferencji obszary priorytetowe, którymi chcieliby się zająć będąc Radnymi Sejmiku.

Pani Karolina Puda wskazywała na zdrowie psychiczne: “Moim priorytetem będzie zwiększenie dostępu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która w naszym województwie wciąż nie jest wystarczająca. Planuję pomóc organizacjom  pozarządowym w tworzeniu programów mających na celu wsparcie dzieci i młodzieży – grup najbardziej potrzebujących.

Będę aktywnie wspierać małych przedsiębiorców, którzy stanowią większość podmiotów gospodarczych w naszym regionie, poprzez promowanie współpracy lokalnej oraz tworzenie warunków dla dobrego rozwoju małych firm.

Chciałabym doprowadzić do  zwiększenia finansowania organizacji pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych, aby mogły efektywniej działać na rzecz rodzin i całej naszej społeczności. Bardzo zależy mi na kobietach, które powracają na rynek pracy, lub są matkami dzieci z różnego rodzaju wyzwaniami rozwojowymi i nie mają szansy na rozwój osobisty. Chcę poszukiwać dla nich możliwości pracy zawodowej, by czuły się potrzebne i zintegrowane. Jestem zmotywowana do działania i gotowa pracować na rzecz naszego wspaniałego regionu – Opolszczyzny. Razem możemy osiągnąć wiele! Śląscy Samorządowcy

Bartosz Banasiuk z Brzegu wskazywał na bezpieczeństwo energetyczne: “Obok zdrowia psychicznego, budowy czy remontów dróg wojewódzkich ważne dla mieszkańców województwa opolskiego jest bezpieczeństwo energetyczne. Każdego z nas dotykają coraz wyższe koszty energii elektrycznej, dlatego proponujemy wdrożenie instrumentu finansowego, który wesprze zarówno gospodarstwa domowe, jak również przedsiębiorstwa w zakładaniu odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne. Dzięki takiemu wsparciu, w dłuższej perspektywie nie tylko zmniejszą się koszty związane z zakupem energii elektrycznej, ale również przyczyni to się pośrednio do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, gdyż w ramach tego wsparcia chcielibyśmy umożliwić zmianę źródła ogrzewania na pompy ciepła.

Mirosław Grudzień z Otmuchowa mówił: “Mieszkańcy powinni mieć zapewniony sprawny i dostępny dla każdego transport publiczny. Obecnie posiadamy nowoczesne tzw. „centra przesiadkowe”, które jednak w żadnym stopniu nie zaspokajają jeszcze najpilniejszych potrzeb mieszkańców. Pragnąłbym doprowadzić do takiego stanu, by autobusy publicznego transportu docierały do każdej wsi, a nie tylko kursowały w obrębie miasta lub najbliższych okolic. Zdecydowanie mówię „NIE” wykluczeniu komunikacyjnemu dla osób starszych, emerytów, rencistów i nie posiadających własnych środków transportu. Regres w tej kwestii jest wręcz zawstydzający w porównaniu z wcześniejszymi dekadami (lata 90-te), kiedy dotarcie z Nysy do Ząbkowic Śląskich nie stanowiło problemu. Obecnie nie istnieje żadne bezpośrednie połączenie, ani autobusowe ani kolejowe między tymi miastami! Mówię to również w kontekście potrzeb młodego pokolenia, zwłaszcza studentów nyskiej Akademii Nauk Stosowanych, dla których dojazd do uczelni stanowi problem. W weekendy nie ma żadnej możliwości by dotrzeć z Prudnika do Nysy, co blokuje możliwość studiowania w soboty i niedziele. To samo dotyczy osób dojeżdżający do pracy w weekendy! W tej kwestii należy dokonać rewolucyjnych zmian, tak aby ludzie w mniejszych miejscowościach mogli dotrzeć do większych miast. 

Jako długoletni nauczyciel deklaruję dążenie do tego, by w każdej szkole dzieci miały zagwarantowaną opiekę psychologa i pedagoga szkolnego, bezpłatny sprzęt komputerowy (laptopy) oraz aby wszyscy uczniowie otrzymywali bezpłatne posiłki (w porze obiadowej). Jestem przekonany, że obecnie każda gmina w naszym województwie jest w stanie ponieść związane z tym koszty. Dobro młodego pokolenia powinno stanowić jedno z naszych głównych priorytetów.”

Remigiusz Głombica z Głuchołaz mówił: “Przez wiele lat związany byłem zawodowo ze Szwajcarią, choć moja rodzina od pokoleń zamieszkuje na Śląsku Opolskim. Obecnie jako lokalny przedsiębiorca widzę sposoby na ożywienie gospodarki: Należy wzmocnić i uskutecznić naukę języka niemieckiego w województwie, korzystając z dotychczasowych osiągnięć w tym zakresie. Efektywna edukacja językowa wzmocni wymianę międzynarodową, przemysł wytwórczy i sektor usług.”

Bożena Dittman z Głuchołaz wskazywała: “Przede wszystkim należy postawić na promocję mikroregionów turystycznych, rozbudowę infrastruktury turystycznej i udogodnień dla przedsiębiorstw z tej branży. Stan komunikacji kolejowej i rowerowej pozostawia wiele do życzenia. Potrzebny jest transgraniczny punkt przesiadkowy – kolejowy w centrum Głuchołaz. W wielu miejscowościach pilnego ratunku wymagają zabytki dziedzictwa architektury – należy uprościć procedury ich odzyskiwania w przypadku niewłaściwego użytkowania. W  licznych miejscowościach należy udoskonalić ład przestrzenny i stworzyć przyjazne strefy relaksu, minimalizację hałasu i zanieczyszczeń. “  

Elżbieta Buczkowska mieszkanka gminy KorfantówJako animatorka osób starszych w projekcie „Opolski Senior” będę czynić starania o lepszą dostępność służby zdrowia i innych świadczeń dla osób starszych. Również pomoc młodzieży w rozwijaniu umiejętności językowych jest i będzie nadal moim celem. Promowanie kultury i tradycji naszego regionu z poszanowaniem innych kultur powinno wyróżniać Opolszczyznę i być jej atutem, również turystycznym. Aby to funkcjonowało, warto znać lokalne dziedzictwo kulturowe.

KWW Śląscy Samorządowcy to komitet utworzony na bazie działającego od 30 lat Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. Skupieni w komitecie wyborczym samorządowcy i społecznicy to pracowici,  zaangażowani mieszkańcy regionu rozumiejący jego wielokulturowe bogactwo. Wybierz regionalnie – Śląscy Samorządowcy!

Kandydaci do Sejmiku Województwa Opolskiego KWW Śląscy Samorządowcy, okręg nr 5, lista nr 8: powiaty brzeski i nyski

 1. Karolina Puda – Mieszkanka Nysy. Pedagog specjalny w nyskich przedszkolach numer 8 i 9. Założycielka Fundacji „ODKRYWCY” z poradnią działającą m. in. na rzecz rodziców i opiekunów dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Jej cele: – Wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw oraz inicjatyw pedagogicznych i terapeutycznych; – budowanie silnego i zrównoważonego społeczeństwa, – ułatwianie dostępu do funduszy europejskich, – promowanie przedsiębiorczości społecznej, – tworzenie programów stypendialnych dla uzdolnionych uczniów, – zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej – profilaktyka osób z problemami zdrowia psychicznego i zagrożonych wykluczeniem.
 2. Bartosz Banasiuk – Mieszkaniec Skarbimierza Osiedla w powiecie brzeskim, obecnie skarbnik gminy. Od 16 lat pracuje w samorządzie. Były inspektor Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Organista. Jego cel: chce aktywnie i kompetentnie realizować wizję silnego regionu brzesko-nyskiego poprzez realizację strategicznych inwestycji dla obu powiatów.
 3. Remigiusz Glombica – Mieszkaniec Głuchołaz. Przedsiębiorca branży budowlanej i Human Relations. Od pokoleń rodzinnie związany ze Śląskiem Opolskim. Wcześniejsza wieloletnia praca w Szwajcarii i innych krajach Europy. Jako lokalny przedsiębiorca jest skutecznym praktykiem. Jego cel: energiczne działanie na rzecz rozwoju sektora usług, przemysłu wytwórczego, wymiany międzynarodowej i wielojęzycznej edukacji dla zapewnienie najwyższej jakości życia w powiatach nyskim i brzeskim.
 4. Mirosław Grudzień – Mieszkaniec Otmuchowa, bezpartyjny, absolwent filologii klasycznej i germańskiej Uniwersytet Wrocławskiego. Pracownik Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. Stypendysta Instytutu Goethego i Berlińsko-Brandenburskiego Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą. Od 1992 r. tłumacz przysięgły języka niemieckiego, koordynował partnerstwo między gminą Otmuchów a Bernkastel-Kues w Nadrenii-Palatynacie. Jego cel: Zapewnienie w naszej małej ojczyźnie – Ziemi Opolskiej, ponad wszelkimi podziałami, odczuwalnej poprawy jakości życia, dobrobytu i bezpieczeństwa społecznego.
 5. Bożena Dittmann – Mieszkanka Głuchołaz, mgr zarządzania – specjalizacja: zarządzanie bazą turystyczną, mgr germanistyki, członkini DFK. Jej cel: rozbudowa infrastruktury turystycznej, rozwój komunikacji kolejowej i rowerowej, ratowanie zabytkowych obiektów, utrzymanie ładu przestrzennego w miejscowościach, promocja przedsiębiorstw turystycznych i mikroregionów turystycznych. Ożywienie współpracy transgranicznej.
 6. Karina Zakowicz-Obuch – Pracownik Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie. Koordynator współpracy międzynarodowej z instytucją partnerską w Ingelheim w Niemczech. Nauczyciel języka niemieckiego i przedmiotów zawodowych. Rodowita Nysanka związana z tradycją i kulturą Śląska Opolskiego od pokoleń. Jej cel: przeciwdziałanie depopulacji województwa, profesjonalizacja kształcenia zawodowego i językowego we współpracy międzynarodowej, promocja dziedzictwa kulturowego regionu.
 7. Elżbieta Buczkowska – Mieszkanka gminy Korfantów, emerytowana nauczycielka historii. Animatorka osób starszych w projekcie „Opolski Senior”. Członkini DFK, założycielka Heimatmuseum. Muzeum Regionalnego w Przechodzie. Pasja: zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa kultury. Jej cel: lepsza dostępność służby zdrowia i innych świadczeń dla seniorów, pomoc młodzieży w rozwijaniu umiejętności językowych, dalsza intensywna praca dla dobra społeczności regionu.

Wybory samorządowe już 7 kwietnia