Śląscy samorządowcy
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
PlayPause
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slide
Śląscy samorządowcy
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Sprawdź co u nas nowego

Aktualności

0 +
Startujących w wyborach
0
Wybranych osób
0
Wybranych Wójtów i Burmistrzów

Śląscy samorządowcy w wyborach samorządowych 2024 - woj. opolskie

Nasze główne cele programowe:

Tworzymy lepszą społeczność

01. Cel pierwszy

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, nacechowanego zrozumieniem dla konstytucyjnego ładu prawnego oraz podstawowych praw, obowiązków i swobód obywatelskich

03. Cel trzeci

Współpraca samorządów wszystkich szczebli, której celem nadrzędnym jest zrównoważony rozwój regionu i dobrobyt jego mieszkańców

05. Cel piąty

Podejmowanie działań na rzecz promocji i poszanowania praw mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących nasz region i stanowiących o wyjątkowości Województwa Opolskiego, w szczególności mniejszości niemieckiej

02. Cel drugi

Wzmacnianie obywatelskich postaw opartych na chrześcijańskich wartościach, demokratycznym porządku i równości wobec prawa, które są gwarantem wolności, solidarności i sprawiedliwości społecznej

04. Cel czwarty

Podejmowanie działań na rzecz zachowania i promocji śląskiego dziedzictwa językowego i kulturowego regionu

06. Cel szósty

Podejmowanie działań na rzecz pielęgnacji i popularyzacji wielokulturowości Województwa Opolskiego, poprzez identyfikację z założonymi celami oraz stwarzanie dobrych warunków do właściwego rozwoju edukacji, nauki i kultury regionu

Nasze główne cele programowe:

Tworzymy lepszą społeczność

01. Cel pierwszy

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, nacechowanego zrozumieniem dla konstytucyjnego ładu prawnego oraz podstawowych praw, obowiązków i swobód obywatelskich

02. Cel drugi

Wzmacnianie obywatelskich postaw opartych na chrześcijańskich wartościach, demokratycznym porządku i równości wobec prawa, które są gwarantem wolności, solidarności i sprawiedliwości społecznej

03. Cel trzeci

Współpraca samorządów wszystkich szczebli, której celem nadrzędnym jest zrównoważony rozwój regionu i dobrobyt jego mieszkańców

04. Cel czwarty

Podejmowanie działań na rzecz zachowania i promocji śląskiego dziedzictwa językowego i kulturowego regionu

05. Cel piąty

Podejmowanie działań na rzecz promocji i poszanowania praw mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących nasz region i stanowiących o wyjątkowości Województwa Opolskiego, w szczególności mniejszości niemieckiej

06. Cel szósty

Podejmowanie działań na rzecz pielęgnacji i popularyzacji wielokulturowości Województwa Opolskiego, poprzez identyfikację z założonymi celami oraz stwarzanie dobrych warunków do właściwego rozwoju edukacji, nauki i kultury regionu