O nas

ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY TO PRACOWICI I ZAANGAŻOWANI LUDZIE ROZUMIEJĄCY WIELOKULTUROWE BOGACTWO REGIONU.

ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY TO PRACOWICI I ZAANGAŻOWANI LUDZIE ROZUMIEJĄCY WIELOKULTUROWE BOGACTWO REGIONU.

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe to organizacja założona 1991 przez samorządowców województwa opolskiego, której celem jest wzmacnianie roli jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, ze szczególnym uwzględnieniem i poszanowaniem dla wielokulturowości i otwartości Województwa Opolskiego.

 

Członkami Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego są byli i obecni samorządowcy, którzy przez ponad 30 lat służby na rzecz lokalnych społeczności aktywnie, skutecznie i kompetentnie realizują wizję silnego regionu.

 

Członkowie Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego realizując cele Statutu Stowarzyszenia, a w szczególności zapisy §6 ust. 7 (Udział w kreowaniu polityki regionalnej) powołali projekt polityczny pod nazwą Śląscy Samorządowcy.


Program wyborczy
JESTEŚMY BLISKO LUDZKICH SPRAW DZIAŁAJĄC ZGODNIE I SKUTECZNIE DLA DOBRA NASZEJ WSPÓLNEJ MAŁEJ OJCZYZNY.

JESTEŚMY BLISKO LUDZKICH SPRAW DZIAŁAJĄC ZGODNIE I SKUTECZNIE DLA DOBRA NASZEJ WSPÓLNEJ MAŁEJ OJCZYZNY.