Wesprzyj nas

PROSIMY O WASZE WSPARCIE!

Jako komitet wyborczy wyborców finansujemy kampanię z wpłat osób fizycznych.

Popierasz naszą działalność? Chcesz nas wspomóc finansowo? Prosimy cię o Twoje wsparcie finansowe kampanii. Z przekazanych środków finansujemy materiały informacyjne, aby dotrzeć do wyborców i przedstawić im naszych kandydatów oraz nasz program.

KWW Śląscy Samorządowcy

ul. Żyrowska 76

47-150 Leśnica

Nr konta: 73 8884 0004 2001 0038 4953 0001

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach

Tytuł wpłaty: Wpłata na kampanię wyborczą

Celem przekazania wpłaty na kampanię poszczególnych kandydatów prosimy o dopisanie: wpłata na kampanię wyborczą np. Jan Nowak (tutaj wpisać nazwisko kandydata)

Wpłaty można dokonać tylko przelewem bankowym z konta osoby fizycznej. Wpłaty powyżej 4242 zł podlegają publikacji na stronie komitetu wyborczego.

Aby dokonać wpłaty należy dochować poniższych formalności:

– wpłaty można dokonać tylko: przelewem, kartą płatniczą albo czekiem rozrachunkowym,
– wpłat nie można dokonywać gotówką (ani w kasie banku, ani na poczcie),
– wpłaty może dokonać tylko osoba fizyczna (nie można przelewać z konta firmy),
– suma wpłat od jednej osoby nie może być wyższa niż 63 630 zł,
– wpłaty prosimy dokonywać na początku kampanii wyborczej, by otrzymane środki mogły zostać korzystnie i racjonalnie wydane

Informacje niezbędne publikowane zgodnie z art. 139 kodeksu wyborczego:
– środki finansowe na rzecz komitetu mogą być wpłacane jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (art. 132 §3 kodeksu wyborczego),
– zakazane jest przekazywanie komitetowi wartości niepieniężnych, z wyjątkiem usług wymienionych w art. 132 §5 pkt 1-4 (art. 132 §5 kodeksu wyborczego),
– kandydat na posła lub senatora może wpłacić na rzecz komitetu sumę nieprzekraczającą kwoty 162 000 zł – art. 134 §3 Kodeksu wyborczego,
– korzyści majątkowe przyjęte przez komitet z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego lub ich równowartość podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa (art. 149 §1 kodeksu wyborczego),
– naruszenie zasad finansowania komitetu wyborczego, wymienionych w art. 506 kodeksu wyborczego stanowi występek zagrożony karą grzywny od 1 000 do 100 000 zł (art. 506 Kodeksu wyborczego).