Przemówienie Zuzanny Donath-Kasiury podczas konwencji wyborczej

  • 2024-03-05

Zdrowi i aktywni mieszkańcy – marzenie? dla nas to cel do zrealizowania

O zdrowiu najczęściej myślimy, gdy zachorujemy

  • Obiecuję, że jako wicemarszałkini, że my jako śląscy samorządowcy będziemy dalej zwiększać dostępność do usług medycznych
  •  w mijającej kadencji zainwestowaliśmy ponad 130 mln w wyposażenie szpitali w całym województwie – marszałkowskich, powiatowych i resortowych, kupiliśmy 17 karetek pogotowia, aby ratownicy mogli szybko docierać do potrzebujących pomocy
  • Teraz czas na zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów i wzmocnienie obszaru rehabilitacji zwłaszcza w mniejszych miejscowościach– abyśmy mogli, gdy przyjdzie potrzeba szybko uzyskać diagnozę i wsparcie, aby wrócić do zdrowia –będziemy dążyć do powołania REHABILITANTÓW PIERWSZEGO KONTAKTU

nie możemy czekać aż ból i choroba uniemożliwi nam pracę – reagujemy na potrzeby naszych mieszkańców

  • z powodzeniem zrealizowaliśmy innowacyjny pogram rehabilitacji pocovidowej dla ponad 2000 mieszkańców
  • teraz pora na Program diagnozy i leczenia bólu kręgosłupa dla dorosłych i leczenie wad postaw u dzieci i młodzieży.

Ta jak regularnie sprawdzamy stan techniczny naszych samochodów, tak samo musimy myśleć o nas samych i naszym zdrowiu.Będziemy kontynuować Marszałkowskie Dni dla Zdrowia, czyli cykl badań profilaktycznych i działań poprawiających edukację zdrowotną w każdym z powiatów naszego województwa, oraz specjalne akcje profilaktyczne w skierowane do pań i panów.

Wszystko zaczyna się w głowie, dlatego musimy sobie uświadomić, że zdrowie to nie tylko teoretycznie jak mówi Światowa Organizacja Zdrowia dobrostan fizyczny psychiczny i społeczny, ale to naprawdę te trzy elementy: ciało, psychika i relacje społeczne.

W tych naszych poukładanych po niemiecku schematach, w tym naszym Ordnungu i śląskiej pracowitości uczymy polskiej zaradności i elastyczności i ,,uczymy się, że tak samo jak dbamy i leczymy nasze ciała powinniśmy dbać o naszą psychikę, a jak trzeba dać sobie pomóc, o tę pomoc poprosić.

  • Rozpoczęliśmy i będziemy rozwijać Marszałkowski Program Wsparcia zdrowia Psychicznego –obejmujący warsztaty edukacyjno-terapeutyczne dla kl. VII i VIII, warsztaty radzenia sobie ze stresem dla maturzystów, a także wsparcie dla osób pracujących w tym obszarze jak np. studia podyplomowe dla młodych psycholożek i psychologów

A jak najlepiej zadbać o relacje społeczne?

  • Będąc aktywnym w organizacjach pozarządowych – mamy najwyższe w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca wsparcie dla inicjatyw NGO – 25 mln zł w ubiegłym roku i to wsparcie NGO musi być kontynuowane – wspierane będą nadal wszystkie grupy wiekowej – młodzież, dorośli, seniorzy i różne obszary tematyczne

Drogie leaderki i leaderzy swoich lokalnych społeczności  

tworzymy społeczeństwo obywatelskie, wasza aktywność to recepta na rozwój, na zdrowe i dobre życie. Wierzę głęboko, że razem jako Śląscy Samorządowcy zapewnimy rozwój naszego województwa i wysoką jakość życia dla wszystkich jego mieszkanek i mieszkańców.

Zuzanna Donath-Kasiura, kandydatka nr 1 do sejmiku w okręgu nr 3.

Zobacz zdjęcia z konwencji wyborczej