Śląscy Samorządowcy zaprezentowali kandydatów do sejmiku w okręgu nr 2

  • 2024-04-02

Na konferencji prasowej w Oleśnie 2 kwietnia 2024 kandydaci  na radnych do sejmiku z powiatów kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego reprezentujący komitet wyborczy Śląskich Samorządowców przedstawili główne założenie i cele z jakimi startują w wyborach samorządowych ubiegając się o mandat radnego. 

Głównymi celami programowymi Śląskich Samorządowców są: 

DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA I PROMOCJI ŚLĄSKIEGO DZIEDZICTWA językowego i kulturowego regionu; 

BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, nacechowanego zrozumieniem dla konstytucyjnego ładu prawnego oraz podstawowych praw, obowiązków i swobód obywatelskich; WZMACNIANIE POSTAW OBYWATELSKICH opartych na chrześcijańskich wartościach, demokratycznym porządku i równości wobec prawa, które są gwarantem wolności, solidarności i sprawiedliwości społecznej; 

WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW WSZYSTKICH SZCZEBLI, której celem nadrzędnym jest zrównoważony rozwój regionu i dobrobyt jego mieszkańców; 

DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI I POSZANOWANIA PRAW MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH zamieszkujących nasz region i stanowiących o wyjątkowości Województwa Opolskiego, w szczególności mniejszości niemieckiej; 

DZIAŁANIA NA RZECZ PIELĘGNACJI I POPULARYZACJI WIELOKULTUROWOŚCI Województwa Opolskiego, poprzez identyfikację z założonymi celami oraz stwarzanie dobrych warunków do właściwego rozwoju edukacji, nauki i kultury regionu. 

Jak mówili podczas konferencji prasowej kandydaci do Sejmiku Województwa Opolskiego:

Andrzej Prochota: Jako przyszły radny Sejmiku woj. Opolskiego chciałbym zająć się szeroko rozumianą ochroną zdrowia oraz ochroną środowiska. Pomimo wielu działań dotychczasowych samorządów w dalszym ciągu jakość powietrza i wód powierzchniowych w wielu, nawet niewielkich miejscowościach jest poza normami. Wynika to głównie z tolerancji funkcjonowania tzw. ”kopciuchów” oraz zanieczyszczenia wód powierzchniowych np. rozszczelnionymi szambami. Te dwa tematy są ze sobą nierozerwalnie związane. Jakość środowiska w którym żyjemy ma bezpośredni związek z naszym stanem zdrowia. Tworzenie bodźców pozytywnych np. ulg podatkowych czy dotacji celowych może skutecznie stymulować zmiany w tym zakresie.

Marek Lotz: Moje pięcioletnie doświadczenie jako sołtys Biskupic pokazało mi jedno: Jeśli stworzymy mieszkańcom możliwości, to ich inicjatywa jest nieograniczona. Dlatego moim głównym celem jako radnego sejmiku będzie tworzenie jak największych możliwości komunikacji, rozwoju i rekreacji dla mieszkańców naszego województwa. Co się za tym kryje? Przede wszystkim komunikacja. Wykluczenie transportowe niestety blokuje potencjał mieszkańców małych miejscowości, a co do tego, że ten potencjał jest, nie mam najmniejszej wątpliwości. Kolejnym elementem jest infrastruktura. Chociaż temat placów zabaw, sal i świetlic wydaje się oklepany, to one są katalizatorem więzi społecznych, inicjatyw i rozwoju. Krótko mówiąc, uważam, że tworzenie możliwości daje o wiele lepsze efekty niż jakikolwiek program aktywizacji.

Patrycja Grabinska: Nasze społeczeństwo znane jest z zaangażowania. Każdy z powiatów w okręgu może poszczycić się stowarzyszeniami, klubami kołami czy innymi strukturami zabiegającymi o sprawy bezpieczeństwa, zdrowia, kultury i Sportu. Te środowiska musimy wspierać. 

Samorząd musi otworzyć się na mieszkańców i realizować inwestycje w odpowiedzi na ich potrzeby.  Podczas spotkań z wyborcami grupami które najczęściej zgłaszały swoje problemy byli seniorzy, nie mogący dostać się do ośrodków leczniczych i nie mający możliwości udziału w zorganizowanych formach animacji czasu wolnego, pracujący rodzice którzy napotykają problemy z brakiem miejsc w żłobkach i przedszkolach bądź nieodpowiednimi godzinami ich funkcjonowania, a także lokalni przedsiębiorcy, którzy nie są wspierani w swoich działaniach na rzecz rozwoju zakładów pracy.

Musimy skupić się na stworzeniu takich warunków środowiskowych aby nasi mieszkańcy mogli godnie żyć, kształcić się, pracować i wypoczywać, a w razie potrzeby leczyć. Współpraca samorządów i lokalnej społeczności jest najlepszym kierunkiem na rozwój silnego regionu.

Kandydaci KWW Śląscy Samorządowcy do Sejmiku Województwa Opolskiego w okręgu nr 2 (powiaty kluczborski, namysłowski i oleski)

  1. Andrzej Prochota – Żonaty, ojciec dwójki dzieci, mgr inż. organizator przemysłu, MBA zarządzanie, jachtowy sternik morski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Oleśnie od 15.01.2002 roku. Od 1993 roku doradca podatkowy.
  2. Róża Koźlik – Mężatka, matka jednego dziecka. W latach 1989-2019 pracowniczka samorządowa. Obecnie pracuje jako księgowa w prywatnej firmie, jest członkinią zarządu Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów oraz członkinią zarządu DFK Szemrowice.
  3. Krystian Smyrek – Żonaty, ojciec czwórki dorosłych dzieci. Mieszka w domu z 3-pokoleniową rodziną. Elektromonter, społecznik. Zainteresowany florą i fauną rzeki Stobrawy.
  4. Aneta Białas – Mężatka, matka trójki dzieci. Pracownica produkcji w firmie „Gold-Drób” Świerczów. Od 5 lat sołtys Świerczowa. Członkini Koła Gospodyń Wiejskich oraz zespołu wokalnego TACY SAMI.
  5. Horst Chwałek – Żonaty, mieszkaniec Olesna, posiada wykształcenie wyższe. Nauczyciel, pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Lompy w Oleśnie.
  6. Marek Lotz – Ojciec trzech synów w wieku 6, 8 i 10 lat. Inżynier informatyk prowadzący własną działalność gospodarczą. Sołtys sołectwa Biskupice od 2019 r., członek zarządu miejscowego Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Biskupice od 2021 r., wiceprezes miejscowej OSP Biskupice od 2016 r. Zainteresowania: historia regionu, ekonomia, procesy społeczne oraz lokalna kultura.
  7. Patrycja Grabinska – Panna, mieszkanka Pluder, magister bezpieczeństwa wewnętrznego i ratownik medyczny, Prezes OSP Pludry, Pracownik Starostwa Powiatowego w Oleśnie, żołnierz WOT w rezerwie.