Dobra komunikacja publiczna podstawą rozwoju regionu

 • 2024-03-18

Kandydaci do Sejmiku Województwa Opolskiego z okręgu nr 1 (miasto Opole i powiat opolski) przedstawili propozycje dot. dobrej komunikacji publicznej na terenie województwa – dobre drogi, efektywniejsza sieć komunikacji publicznej, ścieżki rowerowe to tylko niektóre z propozycji.

Dobra Komunikacja na terenie województwa opolskiego to jeden z priorytetów Śląskich Samorządowców na kadencję 2024-2029. 

 • Rozwój osobowego transportu kolejowego, komunikacji publicznej, centrów przesiadkowych, ścieżek rowerowych – jako element odciążenia dróg i łatwiejszego dostępu do miejsc pracy i nauki;
 • Zabieganie o stworzenie wspólnego biletu na środki komunikacji publicznej;
 • Przygotowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej dotyczącej rozkładów jazdy środków komunikacji publicznej na terenie woj. opolskiego (docelowo z możliwością zakupu biletów) oraz integracja już istniejących w województwie takich aplikacji;
 • Inspirowanie do wprowadzania nowych rozwiązań komunikacyjnych zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej oraz wynikających z analizy obciążenia i wykorzystania aktualnych rozwiązań, wspieranie inwestycji;
 • Dążenie do wykorzystania Odry jako drogi transportu wodnego

Jak możemy przeczytać w ostatnim raporcie firmy Wolański przygotowanym dla Samorządu Województwa, a dotyczącym wpływu inwestycji transportowych na sytuację społeczno-gospodarczą województwa opolskiego najczęściej używanym środkiem transportu przez mieszkańców pozostaje samochód. 

Rafał Bartek: “Kontynuowane muszą być inwestycje transportowe w naszym województwie, a takie kwestie jak choćby budowa centrów przesiadkowych muszą być jeszcze lepiej przemyślane. Centra muszą faktycznie zachęcać do przesiadania się z samochodu na inne środki transportu. Istotnym elementem działań musi być  też dalsza modernizacja linii kolejowych i zdecydowane zwiększenie ilości połączeń. O to będziemy zabiegać w porozumieniu z decydentami w odpowiednich Ministerstwach i na taką współpracę mocno liczymy. Połączenia muszą też być regularne i przewidywalne bo jak pokazują badania to jest główna zachęta i motywacja do rezygnacji z samochodu.”

Hubert Kołodziej: Tematem, który przykuwa uwagę tysięcy mieszkańców wielu gmin naszego województwa jest sprawa dokończenia budowy objazdu Borek, Dobrzenia Małego i Wielkiego. Przy natężeniu ruchu ok. 15 000 pojazdów na dobę poprawi to płynność i bezpieczeństwo jazdy (kilkadziesiąt wypadków i kolizji w ciągu ostatnich dwóch lat) oraz jakość życia mieszkańców. Usprawni to także dojazd do elektrowni (obecnie przez 3 ronda na kilkuset metrach).

Marcin Gambiec: Dojazd naszych mieszkańców do pracy i powrót z niej bez korków! To możliwe tylko dzięki budowie nowych dróg i obwodnic. Moim priorytetem jest zabieganie o budowę obwodnicy południowej miasta Opola, w ramach której musi stanąć nowy most na Odrze co usprawni przemieszczanie się mieszkańców gmin południowych powiatu Opolskiego oraz dzielnic południowych Opola w kierunku autostrady A4 bez wjeżdżania do centrum Opola! To inwestycja o charakterze regionalnym i potrzebna nam wszystkim.

Renata Wilk: Bardzo ważną i oczekiwaną inwestycją komunikacyjno-turystyczną jest budowa ścieżki rowerowej w dzielnicy 1  Opola,  łączącej Czarnowąsy i Świerkle. Budowa tej ścieżki jest od wielu lat odwlekana. Budowa infrastruktury rowerowej służącej szybszemu przemieszaniu się naszych mieszkańców pomiędzy powiatem a stolicą regionu Opolem-ścieżka rowerowa nie powinna kończyć się wraz z granicą gminy, miasta, powiatu! Dalsza realizacja projektu “Opolskie na rowery”, bo tak jak kiedyś na Śląsku, tak i dziś coraz więcej mieszkańców korzysta z tego środka lokomocji. Nie można bagatelizować głosu mieszkańców. Warto pamiętać, że niedokończona obwodnica jest skutkiem arogancji władzy i bezprawia w czasach PiS u, która doprowadziła do wchłonięcia przez Opole terenów należących do 5 gmin a szczególnie Dobrzenia Wielkiego.

Ryszard Galla: Dokończenie prac związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym, w tym obwałowań w gminach Bierawa i Reńska Wieś oraz realizacja drugiego etapu polderu Żelazna, aby chronić nasze tereny przed skutkami powodzi. Budowa Odrzańskiej Drogi Wodnej która pozwoli na rozwój turystyki wodnej oraz zwiększenie potencjału gospodarczego naszego regionu. Poprawa stanu i jakości wód w rzekach i zbiornikach, odbudowa małej retencji w tym realizacja ustawy o rewitalizacji rzeki Odry, aby chronić środowisko naturalne i zapewnić zdrowe warunki życia dla mieszkańców.

Kandydaci do Sejmiku Województwa Opolskiego z okręgu nr 1 – miasto Opole i powiat Opolski.

 1. Rafał Bartek – Żonaty, ojciec dwóch córek. Ukończył pedagogikę oświatowo-artystyczną i studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą na Uniwersytecie Opolskim, a także studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej. Członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego. Członek Rady Fundacji Rozwoju Śląska.
 2. Ryszard Galla – Żonaty, ojciec dwóch synów, dziadek, inżynier mechanik. Poseł mniejszości niemieckiej w Sejmie RP pięciu kadencji. Wicemarszałek i Marszałek Województwa Opolskiego. Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP. Przewodniczący Rady Społecznej w Woj. Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Opolu. Wiceprzewodniczący Zarządu TSKN. Prezes Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Śląska.
 3. Hubert Kołodziej – Żonaty, ojciec dwóch synów. Dyrektor szkół w Ładzy, Chróścicach i Dobrzeniu Wielkim. Były radny w Pokoju, obecny radny Sejmiku. Konsultant ds. oświaty Mniejszości Niemieckiej. Przewodniczący Rady Programowej Filharmonii Opolskiej, prezes Stowarzyszenia Pokój.
 4. Ilona Lenart – Od 20 lat związana z samorządem gminnym, obecnie Sekretarz Gminy Dąbrowa, wcześniej Sekretarz Gminy Popielów (2004–2018). Absolwentka Politechniki Opolskiej kierunku zarządzanie i marketing oraz studiów podyplomowych kierunku rachunkowość. Ceni dialog, współpracę i kompetencje.
 5. Norbert Rasch – Germanista, szczęśliwy mąż, ojciec trójki dzieci, mieszkaniec Prószkowa. Radny Sejmiku Województwa Opolskiego (2005–2018). Przewodniczący (2008–2015), obecnie wiceprzewodniczący TSKN, Członek Rady Fundacji Rozwoju Śląska (2008–2015). Członek Rady Izby Gospodarczej Śląsk. Tworzy zespół Aneta & Norbert.
 6. Renata Wilk – Urodzona w Węgrach, mieszkanka Czarnowąs. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego, społeczniczka. Radna Gminy Dobrzeń Wielki (2010–2016), Radna Miasta Opola (2017–2018). Obecnie: Radna Dzielnicy Czarnowąsy.
 7. Agnieszka Okos – Panna, mieszkanka Przywór. Twórczyni Ludowa działająca w wojewódzkim oddziale Stowarzyszenia Twórców Ludowych – członkini Zarządu. Od 2023 roku wykładowczyni w Warszawskiej Szkole Ceramiki „Ceraming”, specjalizacja: zdobnictwo naszkliwne ornamentyka ludowa.
 8. Melania Polednia – Wdowa, emerytka, lat 74. Sekretarz koła DFK Mechnice, członkini Rady Sołeckiej i LZS. Popiera: upowszechnianie kultury Śląska Opolskiego, działania podnoszące estetykę miast i wsi, działania sportowe, troszczy się o chorych i seniorów.
 9. Julita Widera – 57-letnia mieszkanka Schodni, mama trójki dzieci i szczęśliwa babcia. Działaczka społeczna, od 2010 sołtys wsi Schodnia. Była przewodnicząca Rady Sołeckiej, Wiceprzewodnicząca koła DFK, działa w Radzie Parafialnej. Chętnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi.
 10. Marcin Gambiec – Mieszkaniec dzielnicy Opole-Groszowice. Absolwent germanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Współzałożyciel Stowarzyszenia „Groszowice”, Radny Miasta Opola (2014–2018), zastępca Przewodniczącej Rady Dzielnicy VII (Opole), Przewodniczący DFK Groszowice (2011–2023), działacz PZW Groszowice, założyciel Groszowickiej Szkółki Wędkarskiej.