Stanowisko Śląskich Samorządowców dotyczące weta Prezydenta Andrzeja Dudy.

Stanowisko Śląskich Samorządowców dotyczące weta Prezydenta Andrzeja Dudy.
  • 2024-06-03

Z oburzeniem i nieukrywanym rozczarowaniem Śląscy Samorządowcy przyjmują stanowisko Prezydenta Andrzeja Dudy opublikowane 29 maja br. na stronie Prezydent.pl o odmowie podpisania ustawy z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, oraz niektórych innych ustaw.

Po raz kolejny jako Ślązacy i Obywatele Polski tracimy przekonanie, że państwo szanuje i broni każdego z obywateli, pielęgnując jego tradycje i bogactwo wielokulturowe, a opublikowanie weta w Dniu Działacza Kultury jest dodatkowym policzkiem wymierzonym we wszystkich, którzy tradycji regionalnej bronią — nie tylko na Śląsku, ale i w całym kraju.

Obawy i domniemania, jakie wynikają z opublikowanego stanowiska, że rzekomo uznanie j. śląskiego jako języka regionalnego cyt. „może spowodować podobne oczekiwania u przedstawicieli innych grup regionalnych” i podane dalej pseudoargumenty, że: cyt. „Niedające się wykluczyć działania hybrydowe, jakie mogą być podjęte w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, związane z prowadzoną wojną za wschodnią granicą, nakazują szczególną dbałość o zachowanie tożsamości narodowej. Ochronie zachowania tożsamości narodowej służy w szczególności pielęgnowanie języka ojczystego.”, wyraźnie pokazują jak, fundamentalnie różnimy się w rozumieniu interesu społecznego i jak doraźne problemy zaciemniają racjonalny i zdrowy osąd.
To właśnie pół miliona polskich obywateli deklarujących używanie j. śląskiego, wraz ze wspomnianymi działaczami kultury, w możliwie najlepszy sposób dba o tożsamość narodową. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że uznanie j. śląskiego wzmacnia tożsamość regionalną oraz przyczynia się do lepszego zrozumienia i szacunku dla różnorodności kulturowej w Polsce, a co za tym idzie, wzmacnia tożsamość narodową i integruje społeczeństwo, stawiając obywatela w centrum Państwa. Chcemy Polski, w której każdy — również i MY Ślązacy ze swoim językiem — będziemy czuć się podmiotem. Niestety, Prezydent, który powinien być prezydentem wszystkich Polaków, odmawiając podpisu, dokonuje podziału na obywateli lepszych i gorszych.