Śląscy Samorządowcy zarejestrowali komitet wyborczy i rozpoczęli kampanię wyborczą

  • 2024-02-06

5 lutego br. Przewodniczący Śląskich Samorządowców Łukasz Jastrzembski oraz pełnomocnik finansowy KWW Śląscy Samorządowcy – Andrzej Klama złożyli w Opolskiej Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego Państwowej Komisji Wyborczej wniosek o rejestrację Komitetu Wyborczego Wyborców Śląscy Samorządowcy.

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu z 6 lutego br. KWW Śląscy Samorządowcy został oficjalnie zarejestrowany.

KWW Śląscy Samorządowcy to komitet utworzony na bazie działającego od 30 lat Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. Skupieni w komitecie wyborczym samorządowcy i społecznicy to pracowici,  zaangażowani mieszkańcy regionu rozumiejący jego wielokulturowe bogactwo.

Śląscy Samorządowcy, wystawią kandydatów do organów uchwałodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli samorządowych Województwa Opolskiego. Z pewnością na listach Śląskich Samorządowców znajdzie się wiele osób znanych z poprzednich wyborów ale i mamy nadzieję będą niespodzianki.

Rozpoczynając aktywną kampanię wyborczą, znając doskonale nasze Małe Ojczyzny jesteśmy obecni codziennie blisko ludzkich spraw. Prezentowane przez kandydatów zagadnienia z jakimi idą do wyborów dotyczą w zasadzie każdego z aspektów życia lokalnych społeczności.

Naszymi głównymi celami programowymi, które łączą cały KWW Śląscy Samorządowcy są:

  • Działania na rzecz zachowania i promocji śląskiego dziedzictwa językowego i kulturowego regionu.
  • Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, nacechowanego zrozumieniem dla konstytucyjnego ładu prawnego oraz podstawowych praw, obowiązków i swobód obywatelskich.
  • Wzmacnianie postaw obywatelskich opartych na chrześcijańskich wartościach, demokratycznym porządku i równości wobec prawa, które są gwarantem wolności, solidarności i sprawiedliwości społecznej.
  • współpraca samorządów wszystkich szczebli, której celem nadrzędnym jest zrównoważony rozwój regionu i dobrobyt jego mieszkańców.
  • Działania na rzecz promocji i poszanowania praw mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących nasz region i stanowiących o wyjątkowości Województwa Opolskiego, w szczególności mniejszości niemieckiej.
  • Działania na rzecz pielęgnacji i popularyzacji wielokulturowości Województwa Opolskiego, poprzez identyfikację z założonymi celami oraz stwarzanie dobrych warunków do właściwego rozwoju edukacji, nauki i kultury regionu.

Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych i strony internetowej, udziału w spotkaniach wyborczych i  aktywnego współudziału w kampanii wyborczej.

Join the Discussion