Przemówienie Michała Goleni podczas konwencji wyborczej

  • 2024-03-05

Cóż takiego jest obywatelstwo?

definicja wskazuje, że na mocy prawa osoba ma określone prawa i obowiązki. Idąc tym tropem dalej do praw obywatelskich zauważamy, co się w minionych latach wydarzyło w naszym systemie edukacji. Każde dziecko miało możliwość uczyć się obcych języków. W przypadku środowisk mniejszości narodowych i etnicznych, dzieci na podstawie PRAWA miały możliwość, uczenia się języka swojej mniejszości jako ojczystego. Dzieciom Mniejszości Niemieckiej ta możliwość została z dnia na dzień zabrana i ograniczono im dostęp do nauczania języka niemieckiego. Tutaj szybko i bez wahania podjęliśmy na poziomie gminy Murów, ale też wielu innych gmin naszego województwa, decyzję PROOBYWATELSKĄ, aby dzieci i młodzież nadal miała dostęp do nauczania języka niemieckiego w pełnym wymiarze 3 godzin lekcyjnych tygodniowo. By nie zaprzepaścić potencjału językowego naszego regionu. Decyzja ta była ważna dla naszej społeczności, to było ważne dla przyszłości naszych dzieci. Możemy być dumni z tej decyzji, bo dzisiaj wiemy, że mieliśmy rację, 3 godziny języka niemieckiego wrócą od września do szkół. Jako włodarze gmin podejmujemy trudne decyzje, ale z myślą o mieszkańcach. To dowodzi, że warto o swoje prawa zabiegać.

Niesamowicie ważnym elementem społeczeństwa obywatelskiego są wszystkie inicjatywy oddolne kreujące obywatelskie postawy. Do tego należą działania organizacji pozarządowych, w tym Stowarzyszeń Odnowy Wsi, kół gospodyń wiejskich, DFK, ochotniczych straży pożarnych, które angażują się w rozwój społeczeństwa w małych miejscowościach. Niekiedy zdarza się, że z tych właśnie struktur pojawiają się świetne pomysły, które są trudne do zrealizowania. Moim i naszym zadaniem jest, aby im w realizacji tych pomysłów pomagać. Począwszy od zabezpieczania środków na zadania publiczne dla organizacji pozarządowych, po udzielanie pożyczek na grant czy dofinansowania, a skończywszy na pomocy formalnej i organizacyjnej przy pozyskiwaniu dofinansowań unijnych przez stowarzyszenia. Ten trend wprowadziliśmy i on się sprawdził. Nasze stowarzyszenia działają na wielu płaszczyznach, by polepszyć życie mieszkańców naszego regionu. Jako wójtowie, chcemy bardziej wzmocnić stowarzyszenia i dać im szansę i perspektywę na lepszy rozwój oddolnych inicjatyw.

Przecież wszyscy dążymy w tym samym kierunku, zatem rozwijajmy naszą wspólną przyszłość!

Michał Golenia, kandydat na Wójta Gminy Murów

Zobacz zdjęcia z konwencji wyborczej