Plany finansowania języka śląskiego

  • 2023-12-20

Stanowisko Śląskich Samorządowców w kontekście zapowiedzi Premiera RP Donalda Tuska odnośnie planów finansowania języka śląskiego w szkołach.

Jako Śląscy Samorządowcy cieszymy się z wczorajszej zapowiedzi premiera Donalda Tuska dotyczącej przeznaczenia środków na upowszechnianie ślōnskij godki. Jako środowisko polityczne reprezentujące ludzi, dla których znajomość historii, tożsamości i dziedzictwa regionalnego stanowią podstawową wartość wyróżniających regiony śląskie, w tym województwo opolskie, spośród innych regionów w Polsce uważamy, że jest to fundamentalny element w ochronie naszego dziedzictwa regionalnego. 

Zwracamy się również z prośbą aby do prac legislacyjnych dotyczących tych kwestii dołączyć przedstawicieli Śląskich Samorządowców, którzy w tym zakresie posiadają duże doświadczenie w problematyce języków mniejszościowych i regionalnych oraz używają tych języków na codzień. 

Przy tej okazji apelujemy również o realizację zapowiedzi przedstawicieli obecnej większości parlamentarnej, co do cofnięcia haniebnej dyskryminacji tysięcy naszych dzieci, które poprzedni rząd Zjednoczonej Prawicy pozbawił możliwości nauki języka niemieckiego w takim samym zakresie w jakim korzystają z tego inne mniejszości narodowe i etniczne w Polsce.