Konwencja wyborcza KWW Śląscy Samorządowcy pokazała siłę i dynamizm regionalnego komitetu

Konwencja wyborcza KWW Śląscy Samorządowcy pokazała siłę i dynamizm regionalnego komitetu
  • 2024-03-05

5 marca br. w sali bankietowej Hotelu Hugo pełnej kandydatów KWW Śląscy Samorządowcy zainaugurowali kampanię wyborczą. Regionalny komitet wystawia swoją reprezentację w 30 miastach i gminach regionu.

KWW Śląscy Samorządowcy utworzony został przez ludzi silnie związanych z regionem, którzy nie chcą być utożsamiani z partiami politycznymi ale jednocześnie chcą mieć wpływ na kierunek rozwoju wyjątkowego regionu jakim jest województwo opolskie.

W najbliższych wyborach komitet reprezentować będzie ponad 500 kandydatów w tym:

  • 14 kandydatów na wójtów i burmistrzów,
  • kandydaci do rad gmin i miast w 30 gminach województwa opolskiego,
  • 148 kandydatów do 6 rad powiatu w 23 okręgach powiatowych,
  • 38 kandydatów do sejmiku w 5 okręgach.

Najmłodszy z kandydatów ma zaledwie 19 lat, najstarszy zaś 75 lat. Rekordowo dużo jest osób poniżej 40-tego roku życia bo aż 127! Na listach mamy 270 pań oraz 243 panów. I największa niespodzianka! 254 osób kandyduje po raz pierwszy – ponad połowa wszystkich kandydatów!

Pracujemy dla dobra naszej Małej Ojczyzny, pięknego Śląska Opolskiego, całego kraju i europejskiej wspólnoty, której czujemy się integralną częścią. Wierzymy, że różne punkty widzenia, wynikające z różnych doświadczeń, zetknięte ze sobą w procesie dialogu prowadzonym we wzajemnym poszanowaniu, pozwalają wypracować najlepsze rozwiązania i drogi kształtujące teraźniejszość i przyszłość.

Wierzymy, że nasze przedstawicielki i przedstawiciele, aktywnie działając w strukturach samorządowych na poziomie gmin, powiatów, województwa, wnoszą do nich unikatowy zestaw kompetencji, wielokulturowy punkt widzenia i bogate doświadczenie oparte częstokroć na ponadnarodowych wzorcach.

Zobacz całą konwencję tutaj: https://www.youtube.com/embed/c_RzQA9g6Oo?si=1L5wlOJvUTiwW3Hn

Jak mówił Łukasz Jastrzembski, pełnomocnik wyborczy KWW Śląscy Samorządowcy: “Jesteśmy jedynym, w województwie opolskim, Komitetem Wyborczym Wyborców, który ma siłę i potencjał wystawić kandydatów i kandydatki do gmin, powiatów i województwa, a naszą siłą jesteście Wy – zwykli, a zarazem niezwykli mieszkańcy naszych Małych Ojczyzn. Naszą siłą i dumą jesteście Wy – kandydatki i kandydaci Śląskich Samorządowców.

To tutaj, w naszym województwie od lat wspólnie pokazujemy, że potrafimy skutecznie pracować dla mieszkańców naszych wiosek, miasteczek i miast, dla mieszkańców naszych powiatów i województwa, a w tej codziennej pracy pokazujemy, że jesteśmy w naszym działaniu efektywni, profesjonalni i otwarci na współpracę. W gronie kandydatów mamy doświadczonych samorządowców, którzy wielokrotnie udowodnili, że są doskonałymi liderami w swoim środowisku, ale mamy również ogromną ilość kandydatów, którzy mają nowe dobre pomysły, od lat działają w stowarzyszeniach, fundacjach, prowadzą własne firmy i są ekspertami w wielu dziedzinach,  i co bardzo ważne są zmotywowani do działania w samorządzie.”

Zobacz zdjęcia z konwencji wyborczej TUTAJ! Autor Adam Liszka

W trakcie konwencji przemówienia wygłosili przedstawiciele kandydatów poszczególnych szczebli.

Wicemarszałkini Zuzanna Donath-Kasiura: „Drogie liderki i liderzy swoich lokalnych społeczności, tworzymy społeczeństwo obywatelskie, wasza aktywność to recepta na rozwój, na zdrowe i dobre życie. Wierzę głęboko, że razem jako Śląscy Samorządowcy zapewnimy rozwój naszego województwa i wysoką jakość życia dla wszystkich jego mieszkanek i mieszkańców.”

Justyna Czaja – kandydatka do Rady Gminy Biała:  „Chcielibyśmy, aby ta wielokulturowość oraz dziedzictwo regionu wybrzmiało poprzez promocję turystyczną nakładając nacisk na współpracę w tym zakresie z samorządami. Tylko wspólnie z samorządem możemy wyróżnić instrumenty promocyjne oraz dostosować je do sektora prywatnego i publicznego jednocześnie upowszechniając walory naszych małych ojczyzn.”

Tomasz Scheller – kandydat do Rady Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego: “Jako Ślązacy, dysponujemy wyjątkowym talentem do gospodarności, który w pełni powinniśmy wykorzystać. Gospodarność to nie tylko odpowiedzialne zarządzanie finansami publicznymi, ale i inwestycje myślące o przyszłości. Ostatnie lata dowiodły, że nasze województwo potrafi efektywnie wykorzystać fundusze unijne na rzecz rozwoju infrastruktury, edukacji, zdrowia oraz innych projektów kluczowych dla naszej społeczności, ale uważam, że to dopiero początek rozwoju naszego wyjątkowego regionu.”

Michał Golenia – kandydat na Wójta Gminy Murów: Ważnym elementem społeczeństwa obywatelskiego są wszystkie inicjatywy oddolne kreujące obywatelskie postawy. Do tego należą działania organizacji pozarządowych, w tym Stowarzyszeń Odnowy Wsi, kół gospodyń wiejskich, DFK, ochotniczych straży pożarnych, które angażują się w rozwój społeczeństwa w małych miejscowościach. Moim i naszym zadaniem jest, aby im w realizacji tych pomysłów pomagać. (…) Chcemy bardziej wzmocnić stowarzyszenia i dać im szansę i perspektywę na lepszy rozwój oddolnych inicjatyw.