Śląscy Samorządowcy

Śląscy Samorządowcy – robią robotę!

 
 

 

Powyborcze przetasowania na regionalnej scenie politycznej, wskazują konieczność stworzenia jednolitej, silnej śląskiej reprezentacji samorządowej z dużą zdolnością koalicyjną. W poczuciu odpowiedzialności za politykę regionalną samorządowcy zrzeszeni w Śląskim Stowarzyszeniu Samorządowym podjęli wyzwanie organizacji nowego podmiotu politycznego, który ma potencjał do jakościowej zmiany w regionalnej polityce samorządowej – nazwanego Śląscy Samorządowcy.

 

W ramach Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego od kilku miesięcy konsekwentnie prowadzono wielostopniowe konsultacje z wójtami, burmistrzami, radnymi różnych szczebli. Rozmowy te wskazują na dużą “energię” z jaką szczególnie młodsza ich reprezentacja jest gotowa podjąć szeroki dialog polityczny i wystartować w przyszłych wyborach samorządowych w nowszej i bardziej otwartej na regionalizm strukturze. Nadrzędną wartością przyświecającą twórcom formacji jest zachowanie obszaru wolności i podmiotowości oraz samorządności lokalnej społeczności śląskiej w polityce regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowości regionu.