Henryk Rudner


Kandydat na Burmistrza Strzelec Opolskich z KWW Śląscy Samorządowcy
Hasło: Zaufaj mi

Żonaty, mgr inż. budownictwa, od 29 lat prowadzi projektowanie i nadzór w budownictwie. Prowadzący koła DFK w Strzelcach Opolskich. Radny Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich od 2006 roku. Jego pasja to turystyka rowerowa.

Program:

1. Budownictwo – budowa budynku komunalnego, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami na wynajem w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, uzbrajanie terenów przeznaczonych pod zabudowę.

2. Komunikacja – budowa tras rowerowych powiązanych z sąsiednimi gminami w tym trasy łączącej Osiedle Piastów Śląskich ze stacją PKP, budowa miejsc postojowych dla rowerów, lobbowanie za budową obwodnicy miasta, zabieganie o budowę rond w ciągu trasy nr 94 na skrzyżowaniu z ul. Cementową i ul. Stawową, nowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym przy CKZiU.

3. Środowisko – dążenie do samowystarczalności energetycznej gminy w ramach Strzeleckiego Klastra Energii, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła budynków mieszkalnych, zagospodarowanie wód opadowych, budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, zielona gmina – łąki kwietne, nasadzenia zieleni, mieszkam w zieleni- dbam o swoje otoczenie – aktywizacja i integracja mieszkańców, aby zmienić i dbać o swoje otoczenie, Park Renardów naszą wizytówką – dalsza modernizacja alejek parkowych, pielęgnacja istniejącej zieleni i nowe nasadzenia drzew.

4. Seniorzy, osoby niepełnosprawne – organizacja opieki wytchnieniowej poza miejscem zamieszkania wraz z miejscem dziennego ich pobytu, utworzenie punktu konsultacyjnego i informacyjnego.

5. Dzieci -zaspokajanie potrzeb miejsc żłobkowych i przedszkolnych w tym budowa nowego obiektu w miejscu szkoły nr 2 przy ul. Wawrzyńca Świerzego, przebudowa tzw. familoka w Kadłubie-Piecu.

6. Zdrowie – edukacja i programy zdrowotne, organizacja centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.

7. Turystyka – opracowanie spacerownika po naszej gminie w formie aplikacji i broszur, promocja i wykorzystanie naszej lokalizacji i walorów jako część historycznej drogi królewskiej (Via Regia) oraz jako miasto członkowskie Nowej Hanzy.

8. Handel -przywrócenie atrakcyjności targowiska, które jest największym tego typu obiektem na Opolszczyźnie.

Już 21 kwietnia 2024 oddaj swój głos na Henryka Rudnera, kandydata na Burmistrza Strzelec Opolskich z listy Śląskich Samorządowców, aby wspólnie budować lepsze jutro dla naszej lokalnej społeczności. Jego zaangażowanie, doświadczenie i nowatorskie podejście są kluczem do pozytywnych zmian w naszym regionie! 🗳️🌟 #ŚląscySamorządowcy #GłosujNaZmianę

Gmina Strzelce wymarzonym miejscem do życia!