Dobrze, że wraca j. niemiecki w pełnym wymiarze.

Dobrze, że wraca j. niemiecki w pełnym wymiarze.
  • 2024-01-04

Śląscy Samorządowcy zapowiedź przywrócenia trzech godzin języka niemieckiego od września przyjmują z uznaniem i cieszą się, że w końcu zakończy się panująca od 2022 roku dyskryminacja dzieci.

W lutym 2022 roku wiele opolskich samorządowców z niedowierzaniem przyjęło informację o wprowadzeniu przez ówczesnego Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka ograniczenia w nauczaniu języka mniejszości narodowej niemieckiej. W swej istocie rozporządzenie zmniejszało z trzech do jednej ilość godzin tygodniowego nauczania języka niemieckiego, przy jednoczesnym pozostawieniu niezmienionej ilości trzech godzin dla pozostałych ośmiu mniejszości narodowych oficjalnie uznanych w Polsce.

W minionych dwóch latach wprowadzonej dyskryminacji, wójtowie i burmistrzowie należący do Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego podjęli decyzję o finansowaniu “utraconych” dwóch godzin bezpośrednio z budżetów gmin, jednocześnie występowali z apelami, spotykali się z odpowiedzialnymi za ten stan rzeczy osobami, organizowali konferencje prasowe oraz lobbowali za przywróceniem konstytucyjnej równości wobec prawa wszystkich obywateli RP, niezależnie od narodowości.

Sytuacja dyskryminacji dotyka bezpośrednio mieszkańców naszych śląskich gmin, a zwłaszcza nasze dzieci. Cieszą zatem zapowiedzi płynące z Ministerstwa Edukacji o przywróceniu z dniem 1 września br. wymiaru trzech godzin dla wszystkich mniejszości narodowych – w tym dla dzieci uczących się języka niemieckiego.

Jak już wyżej wspomnieliśmy należy mieć na względzie, że wiele samorządów wzięło na swoje barki finansowanie brakujących godzin nauczania języka mniejszości, przez co udało im się złagodzić skutki dyskryminującego prawa, a także utrzymać stanowiska pracy nauczycieli germanistów. Część gmin upomina się o zwrot tych środków z budżetu państwa przed sądami. W innych regionach nauczyciele języka niemieckiego byli zwalniani lub przejmowali inne zajęcia. Stan sprzed wprowadzenia dyskryminacji trzeba obecnie „odkręcić” i na to potrzeba czasu.

Zapowiedź przywrócenia trzech godzin języka niemieckiego od września przyjmujemy z uznaniem i cieszymy się, że w końcu zakończy się panująca od 2022 roku dyskryminacja.

Zwracamy także uwagę, jak już mówiliśmy przy okazji informacji o języku śląskim, że posiadamy naturalne kompetencje w naszych samorządach do konsultowania zmian legislacyjnych, tak by wątpliwości i nagannych rozwiązań uniknąć w przyszłości.

Łukasz Jastrzembski

Przewodniczący Śląskich Samorządowców